Họp giao ban bàn biện pháp thu thuế thời vụ hè Sầm Sơn 2016

Chiều ngày 5/7, Chủ tịch UBND thị xã Lê Ngọc Chiến đã có buổi giao ban với Chi cục Thuế, các ngành Công an, Quản lý thị trường số 2, Điện lực, phòng Tài chính – Kế hoạch, Đài TT – TH Sầm Sơn và lãnh đạo các phường Trường Sơn, Bắc Sơn, Trung Sơn và xã Quảng Cư, bàn biện pháp thu thuế thời vụ hè Sầm Sơn 2016.

thị xã sầm sơn giao ban công tác nộp thuế 2016

Thị xã Sầm Sơn giao ban công tác thuế 2016

          Theo bộ thuế khoán thời vụ hè 2016, thị xã Sầm Sơn có 1188 hộ thuộc 14 lĩnh vực ngành nghề thuộc đối tượng nộp thuế khoán thời vụ hè 2016. Tổng số thuế phải thu trên 11,2 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/6, thu thuế thời vụ hè trên địa bàn thị xã mới chỉ đạt 42%, chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra.

          Để hoàn thành dự toán thu thuế theo kế hoạch đề ra, đồng chí Lê Ngọc Chiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị: Tổ thu thuế tại các xã, phường tổ chức hoạt động hiệu quả; thực hiện tốt công tác phối hợp với các đội nghiệp vụ thuế. Lãnh đạo, các tổ nghiệp vụ Thuế cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công tác xử lý để công tác thu ngân sách đạt hiệu quả cao nhất, phấn đấu tăng thu ít nhất 20%; phân công rõ người, rõ việc, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ, đội, từng cá nhân. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND thị xã để được chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đề nghị, các ngành Công an, Quản lý thị trường số 2, Điện lực, Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, Công ty cổ phần môi trường đô thị và dịch vụ du lịch Sầm Sơn chủ động phối hợp, hỗ trợ Chi cục Thuế trong công tác thu ngân sách; Đài truyền thanh – truyền hình thị xã tăng cường thời lượng tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của thị xã về thu ngân sách Nhà nước năm 2016 và công khai các đối tượng trốn tránh, chây ý nghĩa vụ nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Sầm Sơn Portal

Họp giao ban bàn biện pháp thu thuế thời vụ hè Sầm Sơn 2016
Mời các bạn đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc